ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A jelen nyilatkozat célja, hogy rögzítse a NetGo.hu Kft.. (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u 13. 2. em. 202-204, cégjegyzékszám: 13-09-105844, bejegyezte a Pest Megyei Bíróság mint cégbíróság, adószám: 13618308-2-13) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket a www.netgo.hu weboldalra vonatkozóan.

Kezelt adatok köre és módja:

A honlapon keresztül történő konzultáció/árajánlat kérés során a felhasználóknak az alábbi adatokat kell/van lehetőség megadniuk:

• Cégének neve:
• Cégének címe:
• Az Ön neve:
• Beosztása:
• Telefon:
• E-mail címe:

A megadott adatok kezelése adatmegadással (konzultáció vagy ajánlatkéréssel) kezdődik és annak törléséig tart. Az adatközlő (felhasználó) a törvényben meghatározott módon kérheti a NetGo.hu Kft.-től adatainak törlését. Jelen adatokat a szolgáltató (NetGo.hu Kft.) kizárólag a tevékenysége ellátásához használja fel.

Az adatokat elsődlegesen a szolgáltató (NetGo.hu Kft.) illetve a szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni. A weboldalon (www.netgo.hu ) megadott adatokat harmadik személyek részére nem kerül átadásra. (Kivétel ez alól, amikor törvényi kötelezettség áll fent valamely hatósággal szemben.)

A NetGo.hu Kft. mint a www.netgo.hu és a hozzá kapcsolódó aloldalak üzemeltetője, ezúton kijelenti, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Fenntartja azonban a jogot arra, hogy automatikusan gyűjtsön anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról, mely információk kizárólag összevontan kerülnek feldolgozásra, és statisztikai célokat szolgálnak. Cégünk az adatok biztonságáért és weboldal elérhetőségének biztosításáért a tőle elvárható módon elegedet tesz.

Az adatközlő (potenciális ügyfél) bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a NetGo.hu Kft. (szolgáltató) munkatársához fordulhat a fenti és honlapon megtalálható elérhetőségeken keresztül.

Panasszal, jogorvoslattal az alábbi elérhetőségeken a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

A NetGo.hu Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot az érintettek tájékoztatási kötelezettsége mellett egyoldalúan módosítsa.

Egyéb rendelkezések:
A NetGo.hu Kft. nem vállal semmilyen felelősséget/kötelezettséget az internet jellegéből adódó technikai hibákért, elírásokért, pontatlan árakért. A weboldalon található árak, információk tájékoztató jellegűek és nem tekinthetőek ajánlatnak.

Együttműködő partnereink